Väntelista

21 oktober 2020 10:00-15:15

Välkommen till en helt digital konferens om Framtidens Elsystem!

Den 21 oktober kl 10:00-15:15 arrangerar Power Circle och Fossilfritt Sverige, på uppdrag av Energimyndigheten, den andra upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram, presenteras under dagen några av de mest spännande aktuella projekten i det svenska elsystemet.

I Sverige finns just nu ett stort politiskt fokus på elsystemet, och på bred front pågår arbete för att skapa det elsystem som ska bli blodomloppet i framtidens elektrifierade och hållbara samhälle. Konferensen Framtidens Elsystem ger en inblick i insikter från flertalet projekt, men utrymme ges också till paneldiskussioner och samtal mellan forskare, innovatörer, utvecklare, etablerade aktörer inom industrin, samt nya innovativa bolag. Dessutom bjuds det på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och utvecklingsbehov framåt.

Konferensen riktar sig brett till branschen med målsättning om en dialog mellan elnätsbolag, industrin, teknik- och tjänsteleverantörer, forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Nytt för i år är att konferensen sker online – med stort fokus på interaktivitet och nätverkande för att skapa en utvecklande mötesplats i det digitala formatet.

Mer information om program och talare hittar du längre ner.

Väntelista

Arrangörer

Program

10:00

Välkommen till Framtidens Elsystem!

Medverkande: Johanna Lakso, Power Circle. Susanne Karlsson, Energimyndigheten. Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Read more
10:05

Hur elektrifierar vi Sverige? En inblick i arbetet med den kommande elektrifieringsstrategin

Medverkande: Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Read more
10:25

En hållbar värdekedja för batterier

Fossilfritt Sverige arbetar just nu med att ta fram en strategi för hållbar batterivärdekedja, och ger ett smakprov på innehållet.

Medverkande: Malin Strand, Fossilfritt Sverige. Amanda Palmstierna (MP). Helena Gellerman (L). Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket.

Read more
10:50

Paus

11:00

Batterier i framtidens elsystem

Antalet kommersiella energilager i elsystemet är fortfarande relativt få, och marknadens aktörer har många frågor som behöver besvaras. Till vilka applikationer kan vi använda batterier? Vem ska äga batterierna, och hur skapas en lönsam affär? Hur ska smarta driftstrategier utformas? Vi tar del av resultaten från SamspEL-projekt och företag som undersökt frekvensreglering, effekttoppsreducering, AI-styrning och lönsamhet.

Medverkande: Helena Olssén, Mälarenergi (SamspEL). Matilda Sikora, Comsys (SamspEL). Göran Ernstson, Power2U. Ivan Löfgren och Adam Holmer, WSP (SamspEL).

Read more
11:30

Industrins utmaningar och möjligheter: Panelsamtal om batterier i framtidens elsystem

Medverkande: Saira Alladin, Vattenfall. Edward Jobson, Volvo. Emma Wiesner, Northvolt.

Read more
11:50

Paus

12:00

Decade of Action: Vilken typ av forskning behöver vi i en värld som måste förändras snabbt?

Tekniska framsteg skapar nya förutsättningar för elsystemet, samtidigt går utvecklingen inte tillräckligt snabbt för att åstadkomma den halvering av växthusgasutsläpp till år 2030 som är nödvändig för att uppfylla 1,5-gradersmålet. Hur arbetar vi med forskning och innovation i en värld som måste förändras snabbt, och hur ser vi till att frågeställningar och resultat är relevanta när både teknik och marknad tar stormsteg framåt? Fyra paneldeltagare diskuterar vilken typ av forskning vi faktiskt har behov av just nu, och hur vi ser till att dra nytta av hela branschens samlade kreativitet.

Medverkande: Susanne Karlsson, Energimyndigheten. Jonas Persson, Karlstad El & Stadsnät. Lina Bertling Tjernberg, KTH. Staffan Laestadius, tankesmedjan Global Utmaning.

Read more
12:25

Lunch

13:00

Nätverksmingel

Digitalt nätverksmingel.

Read more
13:30

Från nätanslutning till ödrift: Framtidens lokala elsystem

Allt fler lokala resurser tar plats i elnätet, samtidigt undersöker forskningen möjligheterna för ödrift. När finns det ett värde i att koppla sig loss från elnätet, och ska frikopplingen ske på heltid eller deltid? Fyra pitchar och ett avslutande panelsamtal tar itu med frågan om mikronätens tekniska, affärsmässiga och regulatoriska möjligheter.

Medverkande: Ulrika Tornerefelt och Jonas Jonsson, STELLA Futura. Dan-Eric Archer, CheckWatt. Kyriaki Antoniadou-Plytaria, Chalmers (SamspEL). Peiyuan Chen, Chalmers (SamspEL).

Read more
14:10

Paus

14:20

Nya insikter med goda utsikter: Flexibel fjärrvärme, elmarknadens utveckling och prognosstöd för elnätsbolag (Parallellt spår I)

Vi blickar in i nya spännande projekt från SamspEL-portföljen för att höra om frågeställningarna och drivkrafterna bakom utvecklingen av framtidens elsystem. Tre pitchar samlar insikter om forskning och innovationskraft i framkant. 

Medverkande: Anna Nilsson och Johan Kensby, Flexi-Sync (SamspEL). Per Åslund, Expektra (SamspEL). Afzal Siddiqui, Stockholms Universitet (SamspEL). 

Read more

Workshop: Vägval för vätgasboomen (Parallellt spår II)

Fossilfritt Sverige har inlett arbetet med att ta fram en strategi för hur användning av vätgas ska kunna accelerera utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Under denna interaktiva session bjuds åhörarna in till att påverka arbetet.

Medverkande: Malin Strand, Fossilfritt Sverige. Jenny Larfeldt, Siemens. Mattias Backmark, Preem. Per Bolund (MP).

Read more
15:00

Avslutande reflektioner - Vad tar vi med oss?

Medverkande: Johanna Lakso, Power Circle. Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige. Susanne Karlsson, Energimyndigheten. 

Read more

Medverkande

Sebastian de Toro
Statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Helena Gellerman
Riksdagsledamot (L)

Per Bolund
Språkrör (MP), finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

Matilda Sikora
Marketing & Communication Manager, Comsys (SamspEL)

Dan-Eric Archer
vd, CheckWatt

Johan Kensby
Utvecklingschef Utilifeed, arbetspaketledare Flexi-Sync (SamspEL)

Afzal Siddiqui
Professor, Institutionen för data- och systemvetenskap, SU (SamspEL)

Uwe Fortkamp
Enhetschef Hållbarhetsenheten, Naturvårdsverket

Jenny Larfeldt
Senior Expert Gasturbin, Siemens Energy

Anna Nilsson
Projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet, koordinator Flexi-Sync (SamspEL)

Mattias Backmark
SVP Investor Relations & Project Financing, Preem

Saira Alladin
Enhetschef Nätdrift & Underhåll, Vattenfall Eldistribution

Emma Wiesner
Public Affairs Manarger, Northvolt

Amanda Palmstierna
Riksdagsledamot (MP)

Svante Axelsson
Nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Helena Olssén
Strategichef, Mälarenergi Elnät (projektledare SamspEL)

Johanna Lakso
vd, Power Circle

Rémy Kolessar
Avdelningschef Forskning, innovation och affärsutveckling, Energimyndigheten

Kyriaki Antoniadou-Plytaria
Doktorand, Chalmers (SamspEL)

Malin Strand (moderator)
Projektledare, Fossilfritt Sverige

Johanna Barr (moderator)
Projektledare Stödprojektet till SamspEL, Power Circle

Lina Bertling Tjernberg
Professor i Elkraftnät, KTH

Susanne Karlsson
Enhetschef Hållbar el, Energimyndigheten

Anna Wolf (gästmoderator)
Sakkkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle

Viktig information

Program och talare uppdateras löpande, men  du är välkommen att säkra din plats redan nu! Mer information och länk till webbsändning mejlas ut till anmälda deltagare senast dagen innan konferensen. Framtidens Elsystem är en kostnadsfri konferens och sker helt och hållet digitalt. 

Framtidens Elsystem arrangeras på uppdrag av Energimyndigheten för att sprida och nyttiggöra kunskapen inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, vars syfte är att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem.

Väntelista